Expositie studenten – Revalue Challenge

Studenten Product Design Academie Minerva Hanzehogeschool Groningen

Producten worden om verschillende redenen van de hand gedaan. Soms is het uit de mode, soms is het kapot en niet meer te   repareren. En vaak is een nieuw product zo goedkoop, dat deze aanschaf snel gedaan is en daarmee het oude product overbodig. Studenten van de opleiding Product Ontwerp van Academie 

Minerva hebben het levensverhaal van producten onderzocht en er een nieuwe wending aan gegeven.

Als onderdeel van de lessen Circulair Ontwerpen hebben de studenten producten uit de afvalcontainer gered om het levensverhaal te achterhalen, de levensduur te verlengen en de waardering voor het product te verhogen. 

Wat de studenten hier presenteren, is een opwaardering van producten gered uit de afvalcontainer en concepten die je bewust maken van onze verhouding met producten.

De waarde die we hechten aan producten heeft niet alleen te maken met geld, maar ook met de rol die ze in ons leven spelen, soms zijn producten deel van ons eigen levensverhaal of dat van onze naasten en geliefden. 

Wij danken GoudGoed voor de inzichten en het materiaal. 

 


Algemene info

  • Wat: Expositie
  • Datum: All week
  • Locatie: The Social Hub, Boterdiep 9 Groningen
  • Kosten: GEEN!
  • Verzorgd door: Studenten Product Design Academie Minerva

 


 

EN
Products are discarded for various reasons. Sometimes it’s out of fashion, sometimes it’s just broken and beyond repair. Often a new product is so cheap that this purchase is done without too much thought, and the old product is made redundant. Students of the Major Product Design at Academy Minerva have researched the life story of products and added their new insights.

As part of the Circular Design lessons, the students rescued products from the dumpster to find out about the product’s life story, to extend its lifespan and to increase the appreciation for the product.

What the students present here is an upgrade of products saved from the dumpster and concepts that create awareness of our relationship with products. The way we value products is not only related to money, but also to the role products play in our lives. Sometimes products are part of our own life story or that of our nearest and dearest. 

We thank GoudGoed for the insights and the material.

Evenement tijdschema's (9)

VR 6 OKT
-
All week | The Social Hub

ZA 7 OKT
-
All week | The Social Hub

ZO 8 OKT
-
All week | The Social Hub

MA 9 OKT
-
All week | The Social Hub

DI 10 OKT
-
All week | The Social Hub

WO 11 OKT
-
All week | The Social Hub

DO 12 OKT
-
All week | The Social Hub

VR 13 OKT
-
All week | The Social Hub

ZA 14 OKT
-
All week | The Social Hub